Cập nhật danh sách nhóm lâm sàng

Các bác, các anh, các chị, em bạn bè thân mến!

Để thuận lợi cho việc đi thực tập theo nhóm lâm sàng. Xin mời các anh chị lớp định hướng CKCĐHA cập nhật lại danh bạ của lớp theo đúng với từng cá nhân và nhóm theo nguyện vọng mong muốn của mình. Sau ngày 12/01/2012 nếu chưa cập nhật vào danh bạ nhóm lâm sàng thì sẽ dựa vào danh sách lớp theo thứ tự a b c để phân nhóm. Việc cập nhật email sẽ giúp cho việc liên lạc lịch học đối với từng cá nhân tốt hơn vì lịch tự động gửi nhắc đến email.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Ds_0901_01

Bước 2:Ds_0901_02

Bước 3: Giả sử như chọn sửa tên MAI HOÀNG HÂN, Check vào tên MAI HOÀNG HÂN

Ds_0901_03

Bước 4:  Chọn mục email điền vào email của bạn

Ds_0901_04 Ds_0901_05

Bước 5:  Cập nhật danh sách nhóm

Ds_0901_06

Ds_0901_07

Chọn 1 trong 3 nhóm Bs Đoàn, hoặc Bs Hiếu, hoặc Bs Yến Nhi. Sau đó click Áp dụng

Ds_0901_08

Lưu lại toàn quá trình

Ds_0901_09

Bước 6: Quay lại danh bạ

Ds_0901_10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: