Thông báo lịch thực tập các bệnh viện

Xin mời quý thầy cô và các anh chị lớp ĐH CK CĐHA 2013 vào xem danh sách nhóm sau đó vào phần lịch giảng xem chi tiết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: